Proizvodnja vina u obitelji Vučković je tradicija koja na području Oriovca traje više od 80 godina.
Visoka kvaliteta proizvedenog vina godinama je bila isključivo za vlastite potrebe i ljubav prema toj tradiciji potakla nas je na podizanje kvalitete vina na jedan viši nivo , a što želimo podjeliti i sa vama.


Početak bavljenja vinogradarstvom obitelji Vučković , na ovim područjima , datira iz 30-tih godina prošlog stoljeća t.j. odmah nakon što je obitelj doselila u Oriovac. Većina poslova u vinogradu i podrumu se ručno obavljala što je doprinjelo izuzetnoj kakvoći i kvaliteti vina. Većina tih poslova ni danas se nije puno promjenila , zadržali smo osnovne vrijednosti tradicije.